ტექნიკა ვიდეო

მაღალი სარგებელი სიჩქარის ავტომატური თევზის სასაქონლო და ნაწლავის მანქანა

სასმელს შეუძლია Seaming Machine 250 ქილა წუთში

შევსების და seaming მანქანა

გაზიანი საკონსერვო ხაზი (20000CPM)

დაკონსერვებული სკუმბრია თევზის წარმოების ხაზი